Ośrodek Jeździecki UPH w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 3
08-110 Siedlce
tel. 25 644-19-98


Instruktor Paulina Kiwacz nr tel. 799-099-805
Instruktor Kornela Kowalczyk nr tel. 570-266-438